Samarbejde i digitale rammer

Når der skal løses globale udfordringer, så er det bæredygtige handlinger, der er altafgørende. Sådan lyder det fra Greenlight, der samarbejder med Acter, som er en ambitiøs, digital, handlingsbaseret platform

Greenlight har et højt ambitionsniveau om at samle og målrette ideer og innovation om bæredygtighed. Derfor er initiativet gået sammen med samarbejdsplatformen Acter, som tager sit afsæt i FN’s Verdensmål. Det har indtil videre mundet ud i Greenlight HUB.

Greenlight HUB er et samlingspunkt for omstillere, hvor de kan inspirere hinanden og på den måde accelerere bæredygtige handlinger. Formålet er at skabe et overblik over byens økosystem og hvilke af FN’s Verdensmål og bæredygtige projekter, der arbejdes med.

“Vi mener, at når vi vil tydeliggøre den grønne dagsorden, skal vi også selv gøre brug af de muligheder, som findes inden for den samme agenda. Så det er oplagt at samarbejde med Acter, fordi vores projekter bygger på samme værdigrundlag”, siger Tina Thomsen, en af stifterne bag Greenlight og fortsætter:

“Det var også afgørende for os, at Acter adskiller sig fra andre platforme ved at være mere handlingsorienteret. Greenlight er på samme måde – vi ser på handlinger mere, end vi ser på intentioner”.

Under Greenlight-dagene har omstillere oprettet begivenheder på Greenlight HUB. Dette er blot en gren af Acters meget større projekt, da platformen også skal fungere som samlingspunkt hele året, når udviklerne er klar til det. 

Digital infrastruktur

Acter er fortsat under udvikling, og udviklerne har arbejdet hårdt for, at Greenlight HUB kunne blive afprøvet under afholdelsen af Greenlight-dagene fra den 19. – 21. marts 2021.

Samarbejdsplatformen er opstået på baggrund af indsigt i, at der er mange forskellige strategier hos de organisationer, som arbejder med løsninger på alle former for globale udfordringer. Derfor er der behov for samlingspunkter, som kan hjælpe med at målrette indsatsen.

“Vores analyse er, at der i høj grad mangler en infrastruktur, som alle kan tilgå for at se hinanden og gøre opmærksom på, hvad der arbejdes med. Der mangler et overblik og konkrete redskaber til samarbejde”, siger Janne Winther Jørgensen fra Acter og fortsætter:

“Billedligt svarer det til, at vi er ved at skabe et transportsystem. Hvis verden ikke havde infrastruktur, ville vi opleve kaos og manglende overblik, og det er på mange måder det, der foregår, når det gælder globale udfordringer. Der er masser af transport og bevægelse, men det er vanskeligt at finde ud af, hvor tingene går hen, og hvad det er, der sker”.

Der er lagt over to års arbejde i Acter indtil videre, og der er stor interesse for projektet fra store, internationale virksomheder.