Rumgehør nytænker byrum i deres arkitektur

Rumgehør har fokus på borgerinddragelse, når de skaber arkitektur. De nytænker byrum og ser uudnyttede potentialer i de forskellige områder i Aarhus. 

På Ny Munkegade ligger en lille tegnestue, som består af de to arkitekter Rasmus Maabjerg og Nikolaj Heede Noe samt Kaospilot Victor Tambo. 

De tre stiftere af Rumgehør fokuserer på social arkitektur og borgerinddragelse. Rumgehør skaber nemlig arkitektur med og for folket. ”Vi har en vision om, at vi gerne vil skabe i samspil med andre. Vi betegner rumgehør som evnen til have en forståelse for det fysiske rum og dets sociale kontekst. Rumgehør er derfor noget, man kan tilegne gennem øvelse. Det er en evne, som vi gerne vil videreudvikle og give videre mens vi skabe inkluderende byrum.” 

Rumgehør har fokus på at opdage uudnyttede potentialer i byrummet. Rasmus Maabjerg forklarer, at de centrale byrum, rummer et stort potentiale, men oftest er meget statiske i deres udtryk, da det oftest anses som en stor proces at skabe forandring. Vi vil derfor gerne gennem en mere skitserende tilgang prøve nogle ting af, som en måde at skubbe til det statiske.   

Deres vision med at udforske uudnyttede potentialer i byrum og skabe arkitektur for mennesker er i fokus, når de deltager i Greenlight Aarhus’ bæredygtige by-event d. 19.-21. marts, 2021.  

Dynamisk installation med brugeren i fokus 

Under Greenlight opfører de en skulpturel intervention på Pustervig Torv, som kan opleves hele weekenden. Her anvender de materialer på en bæredygtig måde, da materialerne i deres installation er ”i transit.” Det vil sige, at materialerne i virkeligheden skal anvendes til andre byggeprojekter, og Rumgehør har dem kun til låns, så de ikke anvender nye materialer til deltagelse i Greenlights bæredygtige by-event. 

Installationen har fokus på forholdet mellem objekt og beskuer. Rasmus Maabjerg forklarer, at ”det er en performance, hvor vi sammen med andre skaber interventionen, men det er op til beskueren, hvad den kan og skal bruges til og hvad den foreslår i byrummet. 

Netop hvordan tilskueren anvender installationen, er afgørende for dens udvikling henover weekenden. Interventionen på Pustervig Torv er nemlig en dynamisk social installation, som ændrer sig i løbet af weekenden, hvor den gennem forskellige udformninger, vil komme med forslag til byrummet. Allerede om fredagen kan man opleve den.  

I løbet af fredag formiddag vil Rumgehør opføre første udgave af værket, de kommer til at skitsere med materialerne, og teste hvor og hvordan de kommer til at placere sig i byrummet. Lørdag gentages denne performance to gange og søndag bliver installationen skilt ad, og materialerne sendt videre til de projekter, de oprindeligt skulle bruges til. 

Efter Greenlight har Rumgehør mange flere forskellige projekter, de udvikler rundt omkring i Danmark. Du kan følge med på deres Instagram-profil her 

Læs mere om Greenlight Aarhus’ bæredygtige by-event her