fbpx

Persondatapolitik

Her finder du Greenlights persondatapolitik. Såfremt du indtaster personoplysninger her på sitet for eksempel i forbindelse med tilmelding til en af vores nyhedsbreve eller registrering til et af vores arrangementer, gemmer vi oplysningerne med det formål at kunne sende dig de pågældende nyhedsbreve, reservere dig en plads til et arrangement og evt. at fakturere dig.

Transaktionsoplysninger gemmes som udgangspunkt i fem år, som er lovpligtigt. Oplysninger til nyhedsbreve slettes, når du framelder dig nyhedsbrevet. Vi gemmer dog dokumentation af dit oprindelige samtykke i to år.

Greenlight Aarhus indsamler og behandler personoplysninger om sine brugere, medlemmer, samarbejdspartnere og besøgende på websitet. Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen, fx levere de services, som du efterspørger, optimere vores services og indhold, komme i kontakt med medlemmer, brugere og samarbejdspartnere eller fx registrere dine tilmeldinger til vores arrangementer og kurser.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi typisk indsamler og behandler til forskellige formål og retsgrundlaget for behandlingen.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Det er muligt at tilmelde sig Greenlight Aarhus elektroniske nyhedsbrev og modtage nyheder om Greenlight Aarhus, arrangementer, mv.

Tilmelding til nyhedsbrevet kræver, at du afgiver et samtykke. Dette gør du når du indtaster din e-mail adresse og trykker tilmeld nyhedsbrev. Det er altid muligt at trække samtykket tilbage ved at klikke på afmeldingslinket i de fremsendte nyhedsbreve.

For at kunne levere nyhedsbrevene til dig, er det nødvendigt at indsamle og behandle oplysninger om navn og e-mail. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet samt hvilke artikler du klikker på. Formålet er vores legitime interesse i at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder, der er relevante for læserne, samt at markedsføre foreningens kurser, events mv. Retsgrundlaget for behandlingen er forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Når du tilmelder dig vores kurser, seminarer og diverse events

Greenlight Aarhus afholder løbende informationsmøder, kurser, seminarer, prisuddelinger og andre arrangementer. Med henblik på at kunne registrere tilmeldingerne, kontakte dig med yderligere oplysninger om det valgte arrangement samt modtage betaling for deltagelse, er det nødvendigt, at vi indsamler og behandler en række personoplysninger.

De oplysninger, der indsamles, er navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.

Retsgrundlaget er forordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling af oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan endvidere finde sted på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at håndtere afviklingen af det pågældende event fx til udarbejdelse af navneskilte, deltagerlister og udsendelse af evalueringsskemaer.

Når du kontakter Greenlight Aarhus via e-mail

Brugere, medlemmer, samarbejdspartner og private personer kan kontakte Greenlight Aarhus via mail. Formålet med henvendelserne er forskellige, men når du retter kontakt til os, vil din henvendelse betyde, at vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn og kontaktoplysninger som e-mail og telefonnummer. Derudover vil besvarelsen af din mail henvendelse også nødvendiggøre, at vi opbevarer de oplysninger, der er omfattet af din mail.

Behandlingen er begrundet i vores legitime interesse i at kunne besvare henvendelser samt rådgive foreningens medlemmer om brancherelaterede spørgsmål og i forbindelse med konkrete sager, jf. forordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Periode for opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, som er nødvendigt i forhold til formålet med behandlingen af personoplysninger. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Vi behandler dine oplysningerne så længe, det er nødvendigt i forhold til behandlingsformålet. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, sletter vi dem.

Konkrete slettefrister

Når et kursus, event eller lignende er færdigafviklet, slettes deltagerlister samt øvrige personoplysninger, du har afgivet ved tilmeldingen..Når du trækker dit samtykke tilbage, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet. Oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere, at udsendelsen var baseret på et gyldigt samtykke, gemmes dog i to år efter afmeldingen i overensstemmelse med forældelsesreglerne i markedsføringsloven. Der vil kunne være særlige forhold eller lovgivning, der nødvendiggør, at visse oplysninger opbevares længere, fx er det et lovkrav, at faktura og regnskabsmateriale opbevares 5 år i henhold til bogføringsloven.

Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger videregives til de medarbejdere i foreningen, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå oplysningerne. Personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

Behandlingssikkerhed

Greenlight Aarhus har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse.

Greenlight Aarhus’ medarbejdere behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, og der er vedtaget interne retningslinjer for dette, samt hvad der skal gøres i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Dine rettigheder som bruger

Som registreret hos Greenlight Aarhus har du altid ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, og vi vil i så fald tage stilling til, om vi skal slette eller berigtige dine oplysninger eller begrænse behandlingen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilke formål registreringen tjener samt de nærmere kriterier for, hvor længe disse oplysninger bevares. Disse rettigheder har du efter databeskyttelsesreglerne og henvendelse kan rettes til Greenlight Aarhus via e-mail hello@greenlightaarhus.com.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. Kontaktoplysninger hertil kan findes på www.datatilsynet.dk

Oversigt over dine rettigheder:

  1. Du har ret til at afvise samtykke til brug af cookies og al persondatabehandling, der udføres på grundlag af samtykke. Læs Greenlights cookiepolitik her.
  2. Hvis du har givet et samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. I forhold til brug af cookies kan det nemmest gøres ved at slette dine cookies. (Se: vejledning til at slette cookies).
  3. Du har ret til indsigt og at modtage en kopi af alle de personoplysninger, som Greenlight Aarhus måtte have registreret om dig. Det kan fx dreje sig om dine kontaktinformationer og tilmeldinger til vores arrangementer. Forespørgsler kan sendes til: hello@greenlightaarhus.com
  4. Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. Såfremt vores registrerede oplysninger er forkerte, retter vi dem gerne. Rettelser kan sendes til: hello@greenlightaarhus.com
  5. Du har ret til at frabede dig profilering og direkte markedsføring. Greenlight Aarhus foretager ikke dataindsamling til profilering eller målrettet annoncering.
  6. Du har ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesse. Indsigelsen kan dog afvises, hvis Greenlight Aarhus kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  7. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset dine oplysninger, kan vi fremover – udover opbevaring – kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  8. Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Fx hvis oplysningerne ikke længere er relevante for det formål, som de er indsamlet til.
  9. Du har ret til dataportabilitet. Det vil sige at få transmitteret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Det gælder dog kun data som du selv har afgivet ved hjælp af automatiske midler (dvs. ikke papirdokumenter) og som behandles på baggrund af samtykke eller kontrakt.

CVR.: 41653949 - hello@greenlightaarhus.com

Hveensgade 1, 3., 8000 Aarhus

© 2021 Greenlight. All rights reserved.