Tænketanken Aarhus Cykler

Fokus på cyklens mangfoldige muligheder som transportmiddel. Og inspirere flere til at cykle 🚲👍
overskrift

Tænketanken Aarhus Cykler

Ny lokal tænketank med fokus på cykling 

“Tænketanken Aarhus Cykler” er navnet på en ny lokal tænketank. Den består af mere end 30 mennesker, som politisk og erhvervsmæssigt spænder bredt. Alle med en relation og holdning til det at cykle.

Formålet er at samle gode idéer og visioner til politikerne, så cyklen bliver en mere tilgængelig og politisk prioriteret transportform. Og i øvrigt inspirere til, at der bliver cyklet mere i Aarhus og Aarhus Kommune.

Initiativet er taget af Sarah Jarsbo, selvstændig erhvervsdrivende, Y Factor, Henrik Olsen, Næstformand i Frederiksbjerg Fællesråd, og Svend B. Carstensen, Fysioterapeut og skribent. 

“Cykling har ikke nogen partipolitisk farve” lyder det fra initiativgruppen. “Derfor har det været helt afgørende for os at samle en bred og tværpolitisk gruppe, som kan lægge mange forskellige vinkler på cykling. Og målet er ikke, at vi skal være enige om alt, men deltage i debatten om, hvordan vi får flere til at cykle. Tværtimod ser vi forskelligheden som en styrke, som kan udvikle andre og nye idéer.”

Og idéer er der brug for, for selvom Aarhus er en fantastisk cykelby, er vi væsentlig bagud på point i forhold til København. Det har Syddansk Universitet, SDU, netop dokumenteret i en ny undersøgelse. Den viser, at andelen af borgere – 15 år og ældre – som cykler mindst én gang om ugen, er 75% i København. I Aarhus er tallet 56,2%. 

Desuden står Aarhus overfor betydelige udfordringer, når det gælder infrastrukturen og personmobiliteten i byen. Fortætningen, nye bydele og flere indbyggere kalder på kreative idéer og alternative løsninger. Her kan cyklens mangfoldige muligheder være en del af løsningerne, mener initiativgruppen.

Supercykelstier fra forstads- og oplandsbyerne er oplagte forslag til ikke af få alt for mange biler ind i byen.

Skoleveje med sikre og trygge cykelmuligheder for børnene skal prioriteres. I det hele taget er det overordentligt vigtigt, at alle børn lærer at cykle, understreger initiativgruppen.

Brede ladcykler, masser af el-cykler og hurtige racere udfordrer pladsen på cykelstierne. Og der kommer forsat flere til, foruden løbehjulene og en række andre små el-køretøjer.

Dette vil Tænketanken alt sammen kaste lys på. Og bidrage konstruktivt til løsningerne af disse udfordringer.