Røde Kors Aarhus

Frivillig organisation med mission om at yde frivillig hjælp hvor der er brug for det lokalt i Århus
overskrift

En stor del af det arbejde vores frivillige laver i deres daglige virke i Røde Kors Aarhus relaterer direkte til verdensmålene. Herunder et par eksempler:

Verdensmål 1 – Afskaf fattigdom: På vores omsorgscenter PitStop hjælper vi hjemløse og funktionelt hjemløse med at komme til kræfter efter sygdom, men hvordan hjælper det til at afskaffe fattigdom? På papiret tilbyder vi et 2-3 uger langt ophold, som giver den mentale ro til at rekreere. Det der sker i praksis er, at opholdet også giver mulighed for at få styr på nogle af de praktiske ting, som der ikke er tid til i en hverdag på gaden. Mange af vores borgere udviser stor taknemmelighed for, at de kan benytte computer og internet. De får ordnet uløste ting med bank, borgerservice og jobcenter, hvilket ofte giver dem mulighed for at få udbetalt penge og dermed sikre dem en stabil indkomst.

Verdensmål 5 – Ligestilling mellem kønnene
Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Røde Kors Aarhus tilbyder støtte og hjælp til kvinder, der har været udsat for vold. Det gør vi med vores aktivitet Qnet – et netværk for kvinder, der har været udsat for vold. Hjælpen, som Qnet tilbyder, er todelt. Aktiviteten tilbyder en kvindelig mentor, som hjælper den voldsramte kvinde med at få hverdagen til at hænge sammen efter et ophold på krisecenter. Derudover bliver der hver måned afholdt en Qcafé. Det er et netværk for kvinder, som finder tryghed i at være sammen med andre kvinder, der har været i eller kender til den livssituation, de står i nu. Qcafé er et trygt, fællesskabende rum, hvor kvinderne mødes til hygge og aktiviteter. Og lige netop aktiviteterne spiller en vigtig rolle i Qnet. De er nemlig med til at give kvinderne en pause på det tidspunkt i livet, hvor de er allermest presset.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Delmål 12.5 Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Med fem genbrugsbutikker i Aarhus er det helt naturligt for os at arbejde med verdensmål 12. Vores genbrugsbutikker er et miljøbevidst alternativ til ”take, make and waste” – kulturen, som i den grad sætter vores klima under pres. Tekstilfarvning er verdens næststørste forurener af rent vand, kun overgået af landbruget. Det er ikke overraskende, når det kræver ca. 1400 liter vand at producere én enkelt ny t-shirt, som ofte bliver smidt ud når moden skifter. Derfor er mode og bæredygtighed egentlig ikke begreber, som hører til i den samme sætning. Ikke desto mindre er det koncepter, vi i Røde Kors Aarhus arbejder med. Vi arbejder nemlig på at få forbrugerne til at se mulighederne i genbrug, fremfor begrænsningerne.