Kredsløb

Grønne, konkurrencedygtige og driftssikre løsninger inden for ressourcehåndtering og energi.
overskrift

Kredsløb gør det nemt at være grøn, når du sorterer dit affald, tager et varmt bad eller tænder radiatoren. Vi leverer din fjernvarme og genanvender dit affald.

Grøn varme og energi
Kredsløb har et mål om at være klimaneutral i 2030, og vi udvikler hele tiden nye teknologier. Geotermi og fjernkøling er nogle af de nyeste skud på stammen. Alt sammen fremtidssikre indsatser, der skal mindske CO2-udslippet og gøre Aarhus klimaneutral.

Det skal være nemt at være grøn!

Platform

Erhverv

overskrift

Følg os

overskrift

overskrift