Folkekirken i Aarhus

Fokus på en lang række af verdensmålene, der udmøntes i mange forskellige tiltag.
overskrift

Hos Folkekirken i Aarhus har man en lang og stærk tradition for at arbejde med sociale problemstillinger. Det kan være i form af støtte og hjælp til socialt udsatte, det kan være i form af sorggrupper eller ganske enkelt tilbuddet om, at samtale med en præst i svære tider. I forhold til klimaindsatsen er der voksende fokus fra Folkekirken i Aarhus’ side. Dette udmønter sig fx i arbejdet med at nedbringe C02-udslippet, at tænke i biodiversitet på kirkegårde og i det hele taget at være klimabevidste i alt fra indkøb til affaldshåndtering.

Kort sagt arbejder Folkekirken i Aarhus på forskellige niveauer og i forskellige grader med de fleste af de 17 verdensmål.

Folkekirken i Aarhus er et samarbejde mellem de tre provstier, der omringer Aarhus midtby og strækker sig fra Mejlby i nord til Hvilsted i syd og fra Framlev i vest til Møllevangskirken i øst. Samarbejdet samler 50 sogne og 54 kirker om forskellige indsatser.

Platform

Kontakt

overskrift

42 21 55 12

overskrift

www.fkaa.dk

overskrift

Følg os

overskrift