FOF Aarhus

Vi er samlingssted for folkeoplysning, bæredygtig trivsel, fællesskab, læring for livet og demokrati
overskrift

I FOF Aarhus har vi ambitioner for vores bæredygtige virke. Vi arbejder målrettet på at styrke den bæredygtige folkeoplysning, og vi har særligt fokus på:

#3 Sundhed og trivsel
I en folkeoplysningsoptik handler bæredygtig sundhed og trivsel om at forstå og tilgå menneskets fysiske, mentale, sociale og eksistentielle behov for at føle sig i balance med fokus på både forebyggelse og indsatser samt med respekt for, at alle mennesker er forskellige.

I FOF kan vi dels byde ind med oplysning og aktiviteter om sund livsstil, fysisk bevægelse og mental sundhed. Derudover er vores aktiviteter i sig selv, med deres fundering i fysiske fællesskaber og kundskabstilegnelse, et væsentligt værn mod ensomhed og social isolation. Al forskning viser nemlig, at både fysisk og mental stimulation af krop og sjæl har positive helbredsmæssige følgevirkninger.

#4 Kvalitetsuddannelse
Målet taler direkte ind i FOF’s fokus på voksenundervisning og fritidsundervisning og i det hele taget muligheden for læring – læring for livet – som er drevet af den enkeltes lyst til og engagement i at styrke egen viden og færdigheder gennem fællesskaber.

Hele folkeoplysningens tradition og virke er baseret på en tilgang til uddannelse, som tager udgangspunkt i lyst og frivillighed, som er pædagogisk inspirerende og tilpasset det enkelte menneskes behov og evne til at lære – det skal folkeoplysningen fortsat gøre.

#11 Bæredygtige byer og lokalsamfund
Med udgangspunkt i folkeoplysningen er et bæredygtigt lokalsamfund et samfund, hvor der er plads til og respekt for, at fællesskaber dannes omkring et fælles interessefelt, som giver mening og værdi for det specifikke lokalsamfund. Her kan folkeoplysningen medvirke til opblomstringen af nye lokale og demokratiske fællesskaber, blandt andet ved at stille både fysiske og organisatoriske ressourcer til rådighed for lokalsamfundets fælles projekter og ideer.

#12 Ansvarligt forbrug og produktion
I FOF Aarhus bidrager vi til et bæredygtigt forbrug gennem både klassisk oplysning om, hvordan vi som forbrugere nedbringer vores fodaftryk, men også ved at være mødested for lokale aktiviteter, hvor vi forener os med henblik på at udvikle ideer og handlingsanvisninger til brug i vores hverdag. Folkeoplysningen kan også bidrage ved at skabe rum for debatter og behov, som kan presse beslutningstagere til handling.

#13 Klimaindsats
I forhold til dette mål har folkeoplysningen en vigtig scene at fylde ud. Folkeoplysning kan konkret bidrage til et mere klimamæssigt bæredygtigt samfund ved på sagligt grundlag at udvide alles klimabevidsthed og handlingsrum.

Mange mennesker vil gerne bidrage til at bekæmpe klimaforandringer. Men de ved ikke, hvor de bedst eller mest effektivt kan tage fat. Andre går med store bekymringer for deres egen og deres børns og børnebørns fremtid. Og de savner arenaer, hvor de kan lufte den bekymring og måske også finde håb. Her kan folkeoplysningen bidrage gennem forskellige former for oplysning, kurser, foredrag, aktivisme, netværk og meget, meget mere.

#16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner
I en dansk kontekst har mål nr. 16 fokus på at værne om det demokrati, vi har opbygget gennem mere end et århundrede. I den udvikling spiller folkeoplysningen en væsentlig rolle som borgernes oplysningsarena.

Derfor har vi i FOF Aarhus en stor opgave i både at arbejde for et bæredygtigt demokrati, men også i at stille rum og mulighed til rådighed for, at vi kan eksekvere det folkelige hverdagsdemokrati, som er helt afgørende for et bæredygtigt samfund.

Platform

Følg os

overskrift

overskrift

overskrift