Ex3 Tools & Education

Ex3 er procesværktøjer, der styrker organisationer med bæredygtighed som afsæt.
overskrift

Ex3 Tools & Education udvikler modeller og procesværktøjer som styrker dig og din forretning som konsulent, leder og organisation, så du kan bruge mere tid på det, der skaber størst værdi for dig og dine kunder. Hos Ex3 får en komplet værktøjskasse til at køre processer på både det strategiske, taktiske og operationelle niveau med værktøjer, der spænder bredt indenfor grøn forretningsudvikling, teamudvikling, ledelses- og organisationsudvikling.

Vi har udviklet værktøjet Det Grønne Kompas, som er et strategisk værktøj til implementering af grøn omstilling. Det Grønne Kompas kan understøtte dig ved at belyse og rammesætte, hvordan en organisation skaber og fastholder værdi med bæredygtighed og grøn omstilling som fokus.

 

Med Det Grønne Kompas kan du:
  • Undersøge den grønne indstilling i en organisation
  • Finde vej i den grønne omstilling
  • Sætte FN’s verdensmål på dagsordenen, og ind i jeres forretningsstrategi
  • Skabe fremtidssikrede organisationer
  • verificere din forretning – og være cirkulær i business

Selv med små gradændringer i en organisation/virksomhed kan der gøres store fremskridt på det grønne område. Vi tror på, at når verdensmål bliver gjort til hverdagsmål, og alle i en organisation har mulighed for at tage ejerskab for en grøn omstilling via en grøn indstilling, skabes der små og store synlige sejre. Enhver grøn omstillingsrejse starter med det første lille skridt i den rigtige retning.

Du kan blive certificeret i Det Grønne Kompas digitalt, og få en partner i samskabelse. Læs mere her.

 

 

 

Platform

Erhverv

overskrift

Kontakt

Ida Worm Bech

overskriftoverskrift

70 24 16 50

overskrift

Alhøjvej 2
8660 Skanderborg

overskrift

Ex3vision.com

overskrift

Følg os

overskrift

overskrift