Det Finurlige Flyselskab

Formidling af FNs Verdensmål gennem kreative og kunstneriske aktiviteter
overskrift

Det Finurlige Flyselskab (FF) arbejder for at inddrage og engagere børn og unge fra alle samfundslag i kreative og kunstneriske aktiviteter og bidrager således til, at de får mulighed for at undre sig, udforske, eksperimentere, idégenerere og skabe.

Besætningen ombord består af Kaptajn Holm og Overstewardesse Stegeager, som begge er pædagoger af grunduddannelse. Derudover kan tilføjes hhv. antropologi samt specialpædagogik og logopædi til eksamensbeviserne. Senest har vi gennemført supplerende erhvervsmoduler i hhv. projektledelse og kreativ procesfacilitering, som har til formål at styrke vores fælles virkemæssige ståsted. Tilsammen udgør dette et stærkt fagligt team, der når hele vejen rundt om den pågældende målgruppe. Besætningen har ligeledes en bred erfaring med forskellige projektforløb, og har gennem årene beskæftiget sig med mange forskellige målgrupper.

Det er ikke alle familier og børn, der har lige adgang til kunst- og kulturaktiviteter. Navnet ’Det Finurlige Flyselskab’ udspringer bl.a. af et ønske om at være mobile; at kunne ’flyve’ lige derhen, hvor der er brug for det.

Vi mener, at alle mennesker bør have mulighed for oplevelser med kreative og kunstneriske processer, for derigennem at kunne bearbejde relevante (livs)temaer gennem både indtryk og udtryk. For os er det grundlæggende, at alle føler sig vigtige; at man bliver set og hørt, som den man er, og at man får lov at bruge sin stemme og sætte spor.

FF tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål. Vi ønsker at præsentere Verdensmålene på en måde, som alle kan forstå og forholde sig til. Vi vil omdanne Verdensmålene til ’hverdagsmål’, og dermed gøre dem mere håndgribelige for det enkelte individ. Dermed bidrager vi til, at det enkelte individ kan føle større ejerskab, hvilket på sigt kan føre til ændrede handlemønstre – bevidst som ubevidst. Opmærksomheden på, at selv en lille forskel har betydning i den store sammenhæng, kan medvirke til at den enkelte føler ansvar og tænker mere løsningsorienteret.

Vi bevæger os ind i en ramme, hvor udvalgte Verdensmål er det bærende element, men hvor fællesskab, demokrati, leg, fortælling og fantasi er dét, der kendetegner processen omkring den kreative og kunstneriske aktivitet. Sideløbende skaber vi en dialog med deltagerne om, hvordan vi kan hjælpes ad med at passe bedre på menneskene, naturen og Verden i det hele taget.

 

Platform

Kontakt

Det Finurlige Flyselskab

overskriftoverskrift

Følg os

overskrift

overskrift