AAMS

Fokus på den grønne omstilling inden for maskinmesterbranchen
overskrift

Aarhus Maskinmesterskole uddanner fremtidens tekniske ledere, som bidrager til den grønne omstilling ud fra deres kernefaglighed samt videreudvikling heraf i forbindelse med opfyldelsen af FN’s verdensmål. Uddannelsen er professionsrettet, og virkelighedsnære cases, praktikforløb, projekt- samt teamsamarbejde på tværs af kulturer indgår som naturlige elementer i den studenterfokuserede læring. Næste skridt bliver at tage aktiv del i Greenlights aktiviteter i forbindelse med videndeling og sparring i lokalsamfundet hvad angår innovative løsninger på land og til vands inden for bl.a. automation, optimering, drift og vedligehold.