Sammen sætter vi spot på Aarhus som bæredygtig spydspids

Hvad er Greenlight?

Alle taler om bæredygtighed – Aarhus viser, hvad det er. Greenlight er en stor, årlig by-event, der kickstarter foråret med en hyldest til bæredygtighed. Her viser vi sammen vores bæredygtige valg og bæredygtig udvikling i Aarhus.

Målet er, at vi som bysamfund står sammen om at give os selv og hinanden et bedre grundlag for at kunne leve et mere bæredygtigt liv. Derved kommer vi tættere på at opfylde både Aarhus’ og Danmarks målsætninger for klima og bæredygtighed samt FN’s Verdensmål.

Størstedelen af den danske befolkning ved godt, at et CO2-neutralt og bæredygtigt samfund er en forudsætning for fortsat velfærd, sundhed og fællesskab i verden. Analyser viser, at interessen for og viljen til at leve klimavenligt findes hos de fleste. Men på trods af tilgængelig viden og relevante værktøjer handles der stadig mindre klimavenligt og CO2-neutralt end nødvendigt for at nå vores fælles klimamål.

Greenlight giver derfor erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kultur- og foreningsliv, offentlige organisationer samt borgere mulighed for at udvikle, afprøve og vise deres løsninger og handlinger i et visionært megaevent. Eventet rører ved, bevidstgør og samler alle interessenter i Aarhus og omegn om bæredygtig, klimavenlig og CO2-neutral praksis i byen og verden.

”Det, vi gør lokalt, er vigtigt – både for det nære samfund og for hele kloden, når vi sætter det i et større perspektiv. Ved at stå sammen om den bæredygtige agenda kan vi som by være med til at opfylde FN’s verdensmål og dermed skabe en bedre verden. Det er dét potentiale, vi i Aarhus Vand ser i Greenlight, og derfor støtter vi op med et strategisk partnerskab, hvor vi bl.a. sætter vores samarbejdspartnere i spil”

— Lars Schrøder, CEO, Aarhus Vand

6 dage med spot på de grønne og oplyste valg vi sammen træffer

Greenlight så første gang dagens lys i dagene 19. – 21. marts 2021, hvor fokus var en COVID-19-sikker afholdelse med særligt fokus på online og udendørs aktiviteter samt detailhandlen i midtbyen. Man kunne både deltage i Greenlight som Omstiller og som gæst – alle er velkomne til den bæredygtige by-event.

Greenlight er en årlig, tilbagevendende by-event, der afholdes hvert år i marts frem til år 2030. Hermed samler vi Aarhus år efter år om denne fælles vision, hvor vi som by står sammen om den grønne omstilling og hjælper hinanden med at gøre de bæredygtige valg endnu mere indlysende. Sammen kan vi finde fælles stolthed i at gøre Aarhus til en bæredygtig spydspids for grøn omstilling.

Næste gang Greenlight afholdes er tirsdag d. 29. marts til søndag 3. april 2022, hvor I igen kan opleve aktiviteter og events med fokus på bæredygtig udvikling og klimavenlige handlinger i Aarhus. Vi er i fuld gang med at planlægge næste års by-event, der i 2022 udvides til en uge.

COVID-19: Det er vigtigt at pointere, at Greenlight ikke må medføre øget smitterisiko.

Se, hvordan du kan være med!

Anne Storm Rasmussen

“Danmark står midt i den grønne omstilling, hvor videregående uddannelsesinstitutioner har en central opgave i at sikre veluddannet arbejdskraft og relevant efteruddannelse til et arbejdsmarked under forandring. På Erhvervsakademi Aarhus tænker vi praksisnær bæredygtighed ind i undervisningen. Bæredygtighed er et fælles ansvar, og vi vil løfte vores del.”

— Anne Storm Rasmussen, rektor, Erhvervsakademi Aarhus

Kort fortalt

Vision mod 2030

Visionen er klar. Med Greenlight vil vi sammen, som et helt bysamfund, omdanne Aarhus til et bæredygtigt fyrtårn for Danmark og Verden. Greenlight er stedet, der samler overblikket over omstilleres bæredygtige initiativer og handlinger i Aarhus. En gang om året samles vi til bæredygtige aktiviteter og oplevelser som en fælles bæredygtig hyldest. Vi mødes resten af året på vores digitale samarbejdsplatform Greenlight HUB om udvikling, samarbejde og øvrige initiativer.

Greenlights samarbejdspartnere er med til at sætte kursen for udviklingen af Greenlight. År for år definerer vi specifikke fagprojekter, der udvikles og implementeres i fællesskab. Vi du have indflydelse på udviklingen af Greenlight? Så kontakt en af stifterne bag Greenlight

Tak til Greenlights samarbejdspartnere: Aarhus Kommune og Aarhus Omstiller, VIA, CAVI, Erhvervsakademi Aarhus, FO Aarhus, Aarhus City Forening, Vestergadeforeningen, Bruuns Galleri, Salling, Paustian, Normal, Sydbank, Erhverv Aarhus, Aarhus Vand, Niras, Acter, Aarhus Event, Sager der Samler, Visit Aarhus, ARoS, Aarhus Teater, Monolit, Fair Festival og GoGreen Denmark.

Bliv sponsor

Som sponsor af Greenlight skaber I muligheden for, at vi som bysamfund står sammen om at accelererer den bæredygtige omstilling og gøre Aarhus til bæredygtig spydspids.

Bliv Omstiller

Som Omstiller i Greenlight viser I, hvordan I arbejder med bæredygtighed. Hermed bidrager I til at inspirere andre til, hvordan de kan tage det næste skridt i den bæredygtige omstilling.