Konsulent­gruppe undersøger: Hvordan støtter man bære­dygtigt fællesskab?

Af Emma Victoria Armstrong Hansen, Ida Hage Wilson, Kasper Kennedy Lindskow, Monica Østergaard

En konsulentgruppe har siden midt august undersøgt, hvordan Greenlight Aarhus bedst understøtter et bæredygtigt fællesskab. De har undersøgt behovet ved et digitalt univers, som samler og skaber overblik over bæredygtige handlinger, samt kortlægge hvilke funktioner programmet for by-eventen skal have. Læs videre og hør, hvordan deres forløb er gået, og hvad de har fundet ud af.

De tre sidste måneder har vi som konsulentgruppe ved Greenlight Aarhus dykket ned i spørgsmålet: Hvordan støtter man bæredygtigt fællesskab.

Vi har været ude og møde mange spændende aktører og interessenter indenfor bæredygtighed. Her har konklusionen været klar.

Aktører indenfor bæredygtighed savner et samlet overblik. For meget arbejdstid går med at researche og finde andre initiativer indenfor bæredygtighed, som man kan samarbejde med. Og hvis vi kan skabe sammenhold og samarbejde på tværs af de forskellige bæredygtige tiltag, kan vi i fællesskab løfte og nå længere.

Konsulentgruppe: Emma Victoria Armstrong Hansen, Ida Hage Wilson, Kasper Kennedy Lindskow, Monica Østergaard, Søren Sperling Larsen
Konsulentgruppen fra Lead the Talent bestod af Emma (t.v. bagest), Ida, Monica, Kasper og Søren. Sammen har de omsat indsigter, som de har indsamlet ved brugerundersøgelser, til konkrete anbefalinger, som Greenlight Aarhus kan bruge i videreudviklingen af program og kalendersystem, samt hvad en samarbejdsplatform skal kunne.

Indsamling af indsigter

Problemstillingen for os har været, hvordan et sådan overblik og fællesskab kan understøttes af en online platform.

En række aktører indenfor bæredygtighed har velkommet os ind i deres hverdag og virkelighed med bæredygtighed. Det er vi meget taknemmelige for. For gennem disse indblik har vi kunnet konkretisere og lokalisere de centrale funktioner, Greenlight Aarhus skal tilbyde, hvis foreningen skal bygge et online fællesskab.

Vi har snakket med folk inden for Greenlights fem målgrupper: Erhverv, Kommune, Uddannelse, Kultur- og Foreningsliv og så selvfølgelig borgere, da vi alle som borgere også må forholde os til, hvordan vi bedst agerer indenfor og støtter bæredygtighed i samfundet omkring os. Alle inden for de fem målgrupper kan være Omstillere i Greenlight.

Kontorhund Greenlight Aarhus
Greenlight Aarhus’ kontorhund Valter har holdt konsulentgruppen med selskab.

“Det er utrolig vigtigt for os, at vores program er overskueligt og fungerer, når vi afvikler Greenlight Aarhus 2022. Teamet har gennem grundigt arbejde kortlagt, hvad vores program skal kunne, og hvordan vi får lavet et kalendersystem, som er oplagt at bruge året rundt til at vise bæredygtige handlinger,” fortæller Tina, Jane & Kristine, stiftere af Greenlight Aarhus, om teamets arbejde og fortsætter:

“På den måde er deres arbejde sætter deres arbejde retningen for, hvordan vores program og kalender skal se ud, og de er med til at sikre, at der kommer et overblik over Aarhus’ bæredygtige økosystemer og byliv.”

Vi har løst opgaven gennem indledende research og interviews. Her har vi gennem en kontinuerlig tilbagevenden og opgradering af wireframes på den online platform udviklet og snævret os ind på de centrale funktioner, som Greenlight Aarhus platformen skal dække.

Indsigter afprøvet i workshops

Alle indsigterne og den endelige prototype stod deres endelige prøve i to afholdte workshops. Disse havde til fokus at lade deltagerne lege og sammensætte forskellige funktioner, som de ville gøre brug af på en digital platform.

Workshoppene gav dem mulighed for i fællesskab at reflektere over brugbare løsninger. Sløjfen er til slut blevet bundet om hele projektet med en markedsføringsplan og videreformidling af de endelige indsigter, som Greenlight Aarhus vil videregive til udvikleren af deres online platform.

Workshop Greenlight bæredygtigt fællesskab
Konsulentgruppen afholdt workshops, hvor deltagerne fik mulighed for at lege med og sammensætte forskellige funktioner til Greenlights program og samarbejdsplatform.

Den videre udvikling af platformen og et bæredygtigt fællesskab vil en af os får ansvaret for. Så I kommer til at høre mere fra nogle af os. Vi håber, I vil tage godt imod programmet, når det er færdigudviklet og har programpunkter.

Følg med på Greenlight Aarhus’ sociale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn