Greenlight kickstarter bæredygtig inspiration i Aarhus

19. – 21. marts er den grønne omstilling på dagsordenen, når Greenlight samler Aarhus for at sætte spot på bæredygtighed. Aarhus Kommune byder ind med en række aktiviteter, der skal give aarhusianerne stof til eftertanke og idéer til en bæredygtig livsstil

I tre dage får aarhusianerne mulighed for at blive klogere på hvordan, de kan leve mere klimavenligt. Det private initiativ Greenlight har sammensat et program, der både er oplysende og tankevækkende.

Greenlight handler om at samle Aarhus’ borgere, erhvervsliv, institutioner, kommune og foreninger om den grønne omstilling. Gennem Greenlight skabes muligheder for at udvikle, afprøve og vise løsninger og handlinger i et visionært megaevent, der rører ved, bevidstgør og samler alle interessenter i byen om bæredygtig, klimavenlig og CO2-neutral praksis i byen og verden.

“Størstedelen af den danske befolkning ved godt, at et CO2-neutralt og bæredygtigt samfund er en forudsætning for fortsat velfærd, sundhed og fællesskab i verden. På trods af tilgængelig viden og relevante værktøjer handles der stadig mindre klimavenligt og CO2-neutralt end nødvendigt for at nå vores fælles klimamål”, lyder det fra stifterne af Greenlight, Kristine Overgaard Nielsen, Tina Thomsen og Jane Clausen, som fortsætter: 

“Vi har kombineret vores passion, erfaring, kræfter og hjerteblod i Greenlight, fordi vi mener, det vil gøre en stor forskel for alle i Aarhus, at vi har skabt rammen for at belyse den grønne dagsorden – som er i rivende udvikling – så alle kan blive inspireret til at træffe bæredygtige beslutninger på et oplyst grundlag”.

Greenlight ser første gang dagens lys i dagene 19. – 21. marts 2021, hvor fokus er en COVID-19-sikker afholdelse med særligt fokus på online og udendørsaktiviteter samt detailhandlen i midtbyen.

I dagene vil det være deltagerne, der skaber indholdet. Man kan både deltage i Greenlight som aktør (omstiller) og som gæst – alle er velkomne. Begivenheden er årligt tilbagevendende og afholdes hvert år i marts frem til 2030.

Aarhus Omstiller

Greenlight har indgået et nært samarbejde med ”Aarhus Omstiller” i Aarhus Kommune. Aarhus Omstiller er et tværgående spor i Aarhus Kommunes klimaplan 2021-2024, som har til formål at skabe rammer og incitament for, at alle kommunens 350.000 borgere, erhvervslivet og kulturlivet bidrager til at nå målet om CO2-neutralitet i 2030.

Aarhus Omstiller er repræsenteret på Greenlight med en række forskellige aktiviteter.

”Jeg er rigtig glad for, at Aarhus Omstiller er en del af Greenlight. Vi står overfor at skulle vedtage kommunes Klimaplan for de næste 10 år, og Greenlight er en oplagt mulighed for at gøre hele byen opmærksom på den omstillingsproces, som vi alle bliver en del af. Jeg er sikker på, at det både bliver tre spændende og lærerige dage for alle aarhusianere,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Aarhus Omstiller deltager desuden med en række virtuelle indslag, der livestreames. Professor i biologisk oceanografi Katherine Richardson fortæller om dannelse i forhold til klimaet. Webinaret ”Kultur som driver for den grønne omstilling” sætter fokus på kulturens rolle, ligesom der bliver uddelt en klimastafet til en institution, der arbejder aktivt med klimaet.

Her kan du se programmet for Greenlight, som løbende bliver udvidet indtil afholdelsen: https://app.acter.global/networks/greenlight-aarhus