Bliv Omstiller

Som Omstiller belyser du, hvordan du arbejder med den bæredygtige agenda. Her er det konkrete handlinger, der er i fokus. Det er måden, du omsætter din viden om bæredygtighed til handling, der inspirerer andre til at komme i gang eller videre på deres bæredygtige rejse.

Når du er Omstiller, er du med til at skubbe til samfundets bæredygtige udvikling. For vi er alle en del af omstillingen, der skal til for at nå Aarhus’, Danmarks og FN’s målsætninger.

Bliv inspireret til bæredygtig handling

Greenlight Aarhus samler et helt bysamfund om den bæredygtige omstilling. Omstillere deltager på tværs af byens sektorer: Borgere, Erhverv, Uddannelsesinstitutioner, Kultur- og foreningsliv og Kommune. Lad dig inspirere af eksisterende Omstillere.

Planlæg selv aktiviteter

Programmet til Greenlight Aarhus er open source. Det betyder, at du selv arrangerer dine aktiviteter og opretter dem i programmet.

Det er dig, der sætter dagsordenen, når du planlægger aktiviteter som del af Greenlight-ugen. Dine aktiviteter skal synliggøre, hvordan du arbejder med bæredygtighed, og de skal kobles til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det er gratis at være en del af Greenlight Aarhus. Samtidig må Omstillere gerne tjene penge på deres aktiviteter. Grøn omstilling er nemlig også grøn omsætning. Når vi skal have et moderne bæredygtigt bysamfund, følger der et bæredygtigt forbrug med.

Har du brug for lidt inspiration? så kan du har se hvad der sket under Greenligt ugen i 2021. 

Hvordan bliver jeg Omstiller?

  • Opret dig gratis som Omstiller
  • Planlæg events til Greenlight-ugen (opret dig her)
  • Meld dine aktiviteter ind i programmet
  • FN’s 17 Verdensmål skal være retningsgiver for dine aktiviteter
  • Belys dine konkrete bæredygtige handlinger
  • Brug Greenlight Aarhus’ grafiske identitet til co-branding. Find designguide her
  • Del dine Greenlight-aktiviteter på egne markedsføringsplatforme
  • Vær en del af en positiv medbevægelse
  • Vær en del af Greenlights Community hele året
Mogens Lykketoft

”Verdensmål og klimaindsats handler om, at vi skal overlade en fredelig og bæredygtig klode til vore børnebørn. Greenlight Aarhus er en vigtig frontløber for denne indsats.”

— Mogens Lykketoft, Formand, Energinet

Sådan er jeg Omstiller

Hvorfor er det vigtigt at være Omstiller?

De første 50 % efterlod de sidste 90 % – Ifølge Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling har Aarhus Kommune nået 50 % af målet om at være et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Af den sidste halvdel har kommunen kun direkte indflydelse på ca. 10 %. Resten af udledningen kommer fra borgere og virksomheder.

Af den grund skal vi som en hel by samles om et fælles mål: At klæde hinanden på til sammen at accelerere den bæredygtige omstilling i Aarhus. Derfor er det vigtigt, at vi alle aktivt indgår i omstillingen til et grønt og ansvarligt samfund.

Kom i gang som Omstiller

Få hjælp til at komme godt i gang som Omstiller.

Sådan gør du

Velkommen som Omstiller i Greenlight Aarhus.

Du skal nu i gang med at oprette din Omstiller-profil, og derefter kan du oprette dine aktiviteter. Det kræver 4 trin.

1

Opret en bruger

Du skal have en bruger på hjemmesiden for at kunne logge ind og oprette din Omstiller-profil og aktiviteter. Tryk på knappen for at oprette din bruger.

Når du klikker på knappen, bliver du sendt videre til event.it. Det er helt med vilje, for sådan kan vi sikre høj sikkerhed.

2

Login

Når du har fået en mail om, at din bruger er oprettet, kan du logge ind.

Har du glemt dit password, kan du også se her, hvordan du laver et nyt.

3

Opret din Omstiller-profil

Du skal starte med at oprette din Omstiller-profil. Tryk på menupunktet “Din Omstillerprofil” for at oprette den.

4

Opret dine aktiviteter

Du kan nu oprette alle dine aktiviteter til programmet for Greenlight Aarhus 29. marts – 3. april 2022. Dine aktiviteter kommer automatisk med i programmet, når du angiver et eller flere tidspunkter for aktiviteterne. Tryk på menupunktet “Dine aktiviteter” for at oprette dem.

Bliv sponsor

Greenlight er en nonprofit erhvervsdrivende forening og et privat initiativ. Sponsorer og fonde gør det muligt, at invitere hele Aarhus om gratis at accelerere den bæredygtige omstilling.

Som sponsor definerer og donerer I et givent beløb til drift og/eller udvikling af Greenlight, events og Greenlight HUB.

Som hovedsponsor har I mulighed for at have medindflydelse på agendaen for udviklingen af Greenlight. Bl.a. valg af fagprojekter forud for den årlige by-event.

Som sponsor støtter I den bæredygtige agenda og et fælles bæredygtigt mål, profilerer Aarhus som bæredygtig foregangsby og er med til at vise den “skandinaviske model” i praksis.

Et sponsorat kan være andet end penge, så som Greenlight projektlokale, Bogholder, Revisor, Lokationer til events og relevante møder, Installationer i byen under Greenlight, film bag om Greenlight og meget andet.

I vil som sponsor blive fremhævet som bæredygtig initiativtager. I offentliggøres som sponsor (hvis ønsket), hvor I vil blive nævnt i pressemeddelelse, på hjemmeside, på sociale medier og andre steder, hvor vi kommunikerer. Ligeledes har sponsorer mulighed for at kommunikere om sponsoratet på egne kommunikationskanaler samt bruge Greenlights grafiske identitet.