Biodiversitet på Trige, Spørring og Ølsted Kirkegårde

Et samarbejde mellem Folkekirken i Aarhus og Naturhistorisk Museum
overskrift
Format
overskrift
overskrift
Omstiller
[ug_medomstillere]
Del aktiviteten

Kirkegården er mere end en begravelsesplads. Den er også et rekreativt område i lokalsamfundet og et oplagt sted at tænke i biodiversitet. Folkekirken i Aarhus har gennem længere tid arbejdet med grøn omstilling og har et ønske om at arbejde med biodiversitet på kirkegårdene.

I første omgang bliver 14 kirkegårde og to grønne arealer gennemgået i et samarbejde mellem biolog, Morten D. D., fra Naturhistorisk Museum og de lokale menighedsråd og kirkegårdsmedarbejdere. Gennemgangen kortlægger de enkelte kirkegårdes fokuspunkter og særlige forhold, der f.eks. tager højde for drift, historik, naboskab og andet. Det er essentielt at arbejdet med biodiversitet på kirkegårdene, skal ske i respekt for den arv, kirkerne og kirkegårdene repræsenterer.

Det er målet, at gennemgangen af kirkegårdene munder ud i konkrete handlingsplaner, som kan iværksættes lokalt: Der kan f.eks. være tale om at etablere insekthoteller eller vådområder, eller ny beplantning, som fremmer artsdiversiteten. I det hele taget er det centralt, at planerne skal være handlingsorienterede med fokus på de konkrete biologiske effekter af de enkelte indsatser.

Gennemgange af kirkegårdene igangsættes foråret 2022, hvorefter man lokalt begynder at arbejde med de konkrete forslag. Den 31. marts besøger Morten D. D. hhv. Trige, Spørring og Ølsted kirkegårde mhp. en gennemgang af disse.

Aktiviteten foregår på de tre nævnte kirkegårde, hvoraf kun den ene adresse er indtastet. Aktiviteten er ikke åben for offentligheden.

Tidspunkter

Se dit -program her

Torsdag d. 31/3-2022 kl. 08.00
overskrift

Find vej

Om omstilleren

Fokus på en lang række af verdensmålene, der udmøntes i mange forskellige tiltag.

overskrift

Kontakt

42 21 55 12

overskrift

www.fkaa.dk

overskriftoverskrift

Følg os

overskrift